svane2.jpg] - 8028 Bytes Medier i Norden

Skandinaviskspråklig hovedside
 Resymé | Kvartalsutgave | Tervetuloa | Velkomin | Welcome | Statistikk | Oversikt
  Medier i Norden 1994 - 2003

Her er utgavene av Medier i Norden fra 1994 til 2003 lagret. Fra 2004 utgis Medier i Norden fem ganger per år. Les de nye utgavene

Dette var innholdet i den siste kvartalsutgaven av "gamle" Medier i Norden (desember 2003):

Her ble det som som vanlig gitt en mediekommentar: Tendenser, om visse trekk i medieutviklingen. Fokus artet seg som en kavalkade over temaene som har vært belyst i Medier i Nordens kvartalsutgaver i perioden 1994 – 2003. Statistikk ga en oversikt over nøkkeltall for de 25 største medieselskapene i Norden i 2002, målt etter omsetning. I Perspektiv skrev Anna Celsing om EU-politikken i 2004, "ett år med många frågetecken".


Kjære leser;
2004 ble et godt nytt år for Medier i Norden: Utgivelsen ble lagt om, og jeg fulgte med på ferden som redaktør i et spennende samarbeid med NORDICOM.

Videreføringen av Medier i Norden skjer i regi av NORDICOM, (Nordiskt Informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning), et kunnskapssenter støttet blant annet av Nordisk Ministerråd, med base ved Göteborgs universitet. Det finnes også nasjonale NORDICOM-sentrer i de nordiske land.

Alle nyhetsbrev er utgitt parallelt på skandinavisk (en språklig blanding av dansk, norsk og svensk) og engelsk. Publisering skjer i februar/mars, juni, september, november og desember. I det femte nyhetsbrevet, årets siste, blir det en oppsummering av aktuelle medietrender i Norden.

Med vennlig hilsen
Terje Flisen
redaktør

  Medier i Norden
(til 1999: Nordisk Medie Nyt) er Nordisk Ministerråds nyhetsbrev om mediepolitikk og medieutvikling - i Norden og på internasjonal basis.

Medier i Norden (Nordisk Medie Nyt) ble trykt og utgitt fire ganger per år til 1998, deretter ble alle språkversjoner (se nedenfor) utgitt i en oppsummerende trykt versjon én gang hvert år i perioden 1999 – 2002.

Den skandinaviskspråklige nettutgaven har bestått av to deler:
- En kvartalsutgave, hvor det er satt søkelys på ulike deler av den stadig mer mangfoldige mediesektoren, gjerne supplert med aktuell mediestatistikk.
- En nyhetsbulletin, kalt Resymé, som består av små notiser fra den nordiske og internasjonale medieverden.

I tillegg til den skandinaviskspråklige hovedversjonen er det gitt ut et ekstrakt av notisene i Resymé i en finsk, islandsk og engelsk versjon. De finske og engelske versjonene ble tidligere trykt og utgitt fire ganger per år, deretter ble de internett-basert fra 1998, og i tillegg gitt ut i trykt versjon én gang per år.

De eldre årgangene (Nordisk Medie Nyt fram til 1999) er også gjort tilgjengelig i nettversjon, med start i mars 1994.

Rådgivende panel for nyhetsbrevet fram til 2003 har vært Nordisk Ministerråds styringsgruppe for kultur- og massemediesamarbeid. Tidligere hadde Nordisk Medie Nyt/Medier i Norden bidragsytere, kalt lokalredaktører, som arbeidet i de nordiske kultur-, undervisnings- og kommunikasjonsministerier.

Det kan fritt siteres fra Medier i Norden om kilden blir tydelig angitt.

  Redaktør                                                  Ansvarlig utgiver
Terje Flisen (TF)                                        Generalsekretær Per Unckel
Postboks 1726 Vika                                  Nordisk Ministerråd,
0121 Oslo, Norge                                      Store Strandstræde 18
Tlf. (+ 47) 22 36 46 45                                DK-1255 København K., Danmark

Medier i Norden (tidligere Nordisk Medie Nyt) ISSN 1396-9331 – elektronisk utgave.